• BG
  • EN

Обнародвани са промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, влизат в сила от днес с изключение на един параграф

В днешния брой 56 на Държавен вестник /от 16 юли/ са обнародвани промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

 

Те влизат в сила от днес с изключение на § 9 относно чл. 24 в, който влиза в сила в едногодишен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 10а, ал. 3.

 

За Ваше улеснение в сайта на МРРБ можете да видите действащия към момента Закон: https://www.mrrb.bg/bg/zakon-za-ustrojstvoto-na-chernomorskoto-krajbrejie/