• BG
  • EN

Обществена поръчка за консултантска услуга на строителството на пътя Провадия - Айтос обяви Агенция "Пътна инфраструктура"

Предметът на поръчката е: "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна; Обособена позиция № 2 – Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас".

Прогнозната стойност е в размер на 500000 лв. без ДДС, а срокът за подаване на оферти е 4 октомври 2018 г.

Вижте всички детайли тук: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=864229&newver=2

 

Снимка: Burgas24