• BG
  • EN

Общините сами да договарят всички параметри по строителство и ремонт на пътищата в урбанизираните територии предвиждат промени в Правилника на Закона за пътищата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проект на изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата.

Промените в Правилника са обосновани от необходимостта да бъде създадена по-гъвкава уредба при реализирането на взаимната договореност между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и общините при извършването на дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии.

С въвеждане предвидените изменения в правилника, възлагането на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки и финансирането на тези дейности ще бъдат предмет на споразумителния протокол между АПИ и общината, съобразно административните и финансови възможности на съответната администрация.

По този начин ще се даде възможност АПИ и общините сами да определят параметрите на участието си в тези съвместни дейности. Очаква се след промените да бъдат реализирани повече проекти и в по-кратки срокове.

С приемането на предложените промени ще се улеснени значително възлагането на процедурите по изпълнението на рехабилитация, реконструкция, изграждане и основен ремонт на пътища и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в урбанизирани територии. Ще се облекчи дейността на договарящите се администрации, като едновременно с това ще се осигури и по-качествено приоритизиране на необходимите ремонтни дейности.

 

С предвидените изменения общините ще могат да планират, организират и изпълняват ремонтни дейности и ново строителство в урбанизираните територии без да са зависими от инвестиционните планове и програми на Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

 

Вижте проектът и становищата към него тук:

http://www.mrrb.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-suvet-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-pravilnika-za-prilagane-na-zakona-za-putistata-priet-s-postanovlenie-245-na-ministerskiya-suvet-ot-2000-g-obn-dv-br-98-ot-2000-g/