• BG
  • EN

Общото събрание на БААИК избра нови членове на Управителния и Контролния съвети на асоциацията

На 11 декември в София се състоя Годишното общо - отчетно изборно събрание на БААИК.

На него бе подновен съставът на Управителния и Контролния съвети на БААИК:

 

       Управителен съвет:

 

           Инж. Атанас Ангелов, председател на УС на БААИК и управител на фирма „Контрол – Инвест“ ЕООД

           Арх. Георги Савов,  „А – три архитектура и изпълнения“ ООД

           Инж. Велизар Ранев,  „Русенска строителна борса“ ООД

           Инж. Живко Тенев,  „Т – 7 Консулт“ ЕООД

          Инж. Илия Василев,  „Васстрой Консулт“ ООД

          Инж. Даниела Гинева,  „Гинев Инженеринг“ ЕООД

          Инж. Иван Колелиев,  „Инжконсултпроект“ ЕООД

          Инж. Блага Пеева,  „НБС Инженеринг“ ЕООД

          Инж. Цвятко Тужаров,  „Супервайзер“ ЕООД

          Инж. Тодор Тодоров,  „Трансконсулт – БГ“ ООД

          Инж. Сава Тачев,  „Стройнорм“ ЕООД

 

 

Контролен съвет:

 

           Инж. Адриана Спасова, „И Кю И Контрол“ ООД

           Инж. Емил Тодоров, „Строителен стандарт“ ЕООД

           Инж. Надя Петкова, „Екоинженеринг“ ЕООД

 

              

 

Можете да видите всички отчетни документи от събранието ТУК