• BG
  • EN

Общото събрание на БААИК намали встъпителните вноски за членство в асоциацията

Вчера, 5 декември се проведе Годишното общо отчетно събрание на БААИК.

Присъстващите делегати бяха 23, а събранието взе следните решения, свързани с работата на асоциацията и с дейността на членовете:

  • С цел да бъдат привлечени по-голям брой фирми и физически лица в асоциацията, се редуцират еднократните встъпителни такси. За юридическите лица от 1500 лева те се намаляват на 250 лева, а за физическите лица: от 350 лева на 100 лева.
  • Да се обсъди идеята за действащ регистър на членовете на БААИК, който да дава информация за броя на приетите обекти всяка една година.

В тази връзка ръководството на БААИК ще подготви и писмо до ДНСК, в което да помоли за информация за издадените разрешения за ползване /от ДНСК и РДНСК/, тоест от кои надзорни фирми по техни доклади колко разрешения за ползване са издадени. По този начин БААИК ще има информация

  • БААИК с останалите браншови организации да подготвят писмо до законодателя във връзка с т.нар. „мълчаливо съгласие“.
  • Да се намери форма, под която да се предоставя на членовете на БААИК юридическа помощ и защита, когато те имат необходимост от такава.

 

Протоколът и всички отчетни доклади и документи от проведеното Общо събрание ще бъдат качени в сайта на БААИК в рамките на утрешния ден.