• BG
  • EN

Обучение за прилагане на Ръководството за енергийно обновяване на ограждащите конструкции на сградите организира БАИС през октомври, 2018 във Варна и София

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) организира обучителени курсове по работа с:

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес

Цели на обучението:

Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните принципи, нормативната база в енергийната ефективност и актуални изменения.

Представяне на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради”.

Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради.

Изисквания към противопожарната защита. Основни изменения в нормативната уредба.

 

Съдържание на обучението:

  •   Енергийна ефективност, значение, нормативна база. Елементи на енергийната ефективност.
  •   Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция.
  •   Подземни части и цокъл на сградите.
  •   Обновяване на покривите на съществуващите сгради.
  •   Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени.
  •   Изисквания към противопожарната защита:

-          нормативна база;

-          изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар  принципни положения, причини и очакван ефект;

-          отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване;

-          принципни детайли и технически решения.

 

Вижте програмата и детайлите в сайта на БАИС

 

Курсът ще се проведе на следните дати в градовете Варна и София съответно:

 

11 октомври 2018 г.  от 13.30 ч. – гр. Варна, ул. „Мусала“ № 10.

25 октомври 2018 г. от 13.30 ч. – гр. София, ул. „Кракра“ № 11, зала 1, етаж 1.

 

Такса участие: 60 лв. с ДДС за едно обучение.

 

Можете да се регистрирате не по-късно от 28 септември 2018, като попълните следната електронна форма:

 

Регистрационна форма

 

Лице за контакт: Николина Порожанова -  0886386192; 02/ 963 10 71; e-mail: bais.bg@gmail.com