• BG
  • EN

Обявен е търгът за избор на консултант на проектирането и изпълнението на Воден цикъл Плевен - Долна Митрополия

Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обекти включени в проект: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ПЛЕВЕН – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) на обект: Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия;

Обособена позиция № 2. Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) на обект: Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап I);

Обособена позиция № 3. Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) на обект: Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап I)

 

Стойност на обществената поръчка: 1 316 792 BGN без ДДС.

 

Вижте детайлите тук: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=794927&newver=2