• BG
  • EN

Организатори са БААИК, Научно – техническия съюз по строителство в България и Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/

съвместно с

Научно – технически съюз по строителство в България и

Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство

организират обучителен курс на тема:

 

 

КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗЕМНО – НАСИПНИ РАБОТИ 

/МАГИСТРАЛИ, ПЪТИЩА, ПАРКИНГИ, ПРОМИШЛЕНИ НАСТИЛКИ И ДР./. ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА

 

21 февруари 2019 г. /четвъртък/

София, ул. „Г. С. Раковски“ 108

/сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи/

Зала 2, ет. 2

 

 

Лектор:

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЧАВДАР КОЛЕВ, ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

09.30 – 10.00

 

Регистрация и сутрешно кафе за Добре дошли

 

10.00 – 11.00

Примери за некачествено изпълнени земни работи;

Основни фактори, предпоставящи влошаване на  качеството;

Дискусия.

 

11.00 – 12.00

Ролята на контрола за подобряване на качеството - от

техническото задание и проекта до изпълнението;

Дискусия.

 

12.00 – 12.45

Лек работен обяд /със сандвичи/.

12.45 – 13.30

Важни особености на изискванията към материалите за

насипи и земната основа.

Примери с конкретни проекти – добра и лоша практика;

Дискусия.

 

13.30 – 14.15

Съвременни методи за геотехнически анализ на земните

работи;

Съществени пропуски в геотехническите анализи, довели

до аварии или големи деформации. Примери от практиката;

Дискусия.

 

14.15 – 14.30

 Почивка

14.30 – 15.15

Слабости в организацията и технологията на земните

работи, водещи до аварии или лошо качество. Примери от

практиката;

Същност и роля на геотехническите измервания и

мониторинга за подобряване на качеството на земните работи;

Дискусия.

 

15.15 – 16.15

Анализ на нормативната база за земни работи у нас;

Преглед на норми за земни работи от различни държави и

съответствие с нормите по Еврокод;

Дискусия.

 

16.15 – 16.30

Връчване на Удостоверения за преминато обучение.

 

 

Т А К С И  З А  У Ч А С Т И Е

 

ЧЛЕНОВЕ НА БААИК

  

     96 ЛВ. С ДДС

 

ДРУГИ

  

  162 ЛВ. С ДДС

 

 

 

Можете да изпратите имената си, данните за фактура и контакт на мейла на БААИК: bacea@techno-link.com  не по-късно от 15 февруари!

 

Веднага след това ще получите проформа, по която да извършите плащане на таксата по сметката на БААИК:

 

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК,

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG47UNCR96601087804103

 

 

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА НИ ЗВЪННЕТЕ, АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ:

02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086

Красимира Петрова и Виктория Янчова