• BG
  • EN

Още се изпращат становища по проекта на енергийното министерство за Наредба за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сградите

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Документът е разработен на основание чл. 48 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Проектът на Наредба регламентира условията и реда за: издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики, извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради и части от сгради в експлоатация, както и изготвяне на оценки на енергийните спестявания на сгради и за съответствие на инвестиционните проекти на сградите по отношение на изискванията за енергийна ефективност.

Въвеждането на възможност за издаване на сертификат на отделни части от сгради, в случай, че тези части имат различно предназначение, е сред основните нови моменти, свързани с приетия наскоро ЗЕЕ.

 

Вижте текста на проекта за Наредба и приложенията към нея ТУК