• BG
  • EN

Отговорностите и задълженията на консултанта при прилагане разпоредби по ЗУТ - съвместно обучение на БААИК и ДНСК

Българската асоциация на архитектите и инженерите -  консултанти /БААИК/ със съдействието на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/

организират обучение на тема:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КОНСУЛТАНТА

ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИ ПО ЗУТ

 

19 АПРИЛ /ПЕТЪК/, 2019 Г.

СОФИЯ, СГРАДАТА НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

/УЛ. „КРАКРА“ 11/, ЗАЛА 2

 

Лектор:

ИНЖ. ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ,

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ“ В ДНСК

 

 

П Р О Г Р А М А

9.30 – 9.45

 

Регистрация и сутрешно кафе за Добре дошли

 

 9.45 – 12.15

 

Актуални въпроси по ЗУТ. Задължения и отговорности на консултантските фирми.

 

12.15 – 12.45

 

Лек работен кетъринг.

 

12.45 – 14.00

 

Последни промени в ЗУТ.

Отговори на практически казуси.

 

14.00 – 14.15

 

Връчване на Удостоверения за преминато обучение.

 

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

За членове на БААИК

 

     84 лева /с включено ДДС/

 

За други

 

  138 лева /с включено ДДС/

 

 

 

 

Очакваме да ни изпратите имената на участниците, данни за фактура и телефон за контакт на пощата на БААИК:

bacea@techno-link.com  или bacea.bg@gmail.com  

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12 АПРИЛ

 

Веднага след това ще получите проформа за плащане по сметката на асоциацията:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК,

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG47UNCR96601087804103

 

 

Ако имате въпроси, очакваме да се свържете с нас:

02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086

/Красимира Петрова, Виктория Янчова/