• BG
 • EN

Поредица от семинари за енергийно обновяване на ограждащите конструкции на сгради организира БАИС

Българската асоциация за изолации в строителството /БАИС/ организира 

 

Обучителени курсове по работа с

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради /ЕЕООКС/

 

Тема на обученията:

Ръководството за ЕЕООКС – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес

Организира се с любезното съдействие на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

 

Цели на обучението:

 • Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните принципи, нормативната база в енергийната ефективност и актуални изменения.
 • Представяне на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради”.
 • Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради.

 

Съдържание на обучението:

 • Енергийна ефективност, значение, нормативна база.
 • Елементи на енергийната ефективност.
 • Проект по част ЕЕ и отразяването на неговите заключения в проекта за изграждане на енергийно ефективна ограждаща конструкция на сградите.
 • Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция.
 • Подземни части и цокъл на сградите:
  • изисквания към проектите;
  • основни елементи на текущия контрол;
  • приемане на извършените работи.
 • Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени:
  • изисквания към проектите;
  • основни елементи на текущия контрол;
  • приемане на извършените работи.
 • Обновяване на покривите на съществуващите сгради:
  • изисквания към проектите;
  • основни елементи на текущия контрол;
  • приемане на извършените работи.
 • Изисквания към противопожарната защита:
  • нормативна база;
  • изисквания към проектите;
  • основни елементи на текущия контрол;
  • проверка и приемане на извършените работи.

 

 

Таксата за участие е 60 лева с ДДС

 

Вижте датите и градовете, в които ще се проведат курсовете ТУК