• BG
  • EN

Практически курс за енергийните характеристики на сградите организира БААИК с подкрепата на МРРБ на 31 май в София

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/ съвместно с

Дирекция „Технически правила и норми“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ организират обучение на тема:

 

ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ В  ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРИМЕРИ И ПРЕПОРЪКИ

 

31 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/, 2018

                                                                                       СОФИЯ, СГРАДАТА НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                                                                                                  /УЛ. „КРАКРА“ 11/, ЗАЛА 1, ЕТАЖ 1

 

 

ЛЕКТОРИ:

Маг. инж. Татяна ЧЕРВЕНКОВА – началник на отдел „Строителни продукти“ в Дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ

Маг. инж. Маргарита ТОМОВА – държавен експерт в отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“ на Дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ

 

 

Основни цели на обучението:

  • Да представи ключови моменти и техники при извършването от консултанта на проверката и контрола на доставените и влагани в строежите строителни продукти, с които се постигат изисквания към енергийните характеристики на сградите и се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169 от ЗУТ в съответствие с правилата на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
  • Да даде препратки към основните информационни канали при изпълнение на проекти за енергийна ефективност на сгради и да насърчи консултанта да намира, обвързва и използва информационните данни в процеса на координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството (когато тези функции са възложени с договора за упражняване на строителен надзор);
  • Да отрази аспектите на строителството като колективна дейност на участниците в инвестиционния процес и степента на поемане на отговорност от консултанта за устойчивост на резултатите, свързани с постоянството на енергийните характеристики на сградите и устойчивост на потреблението на енергия.

 

Обучение е интерактивно и е базирано на опит от практическото приложение на нормативната уредба за енергийна ефективност на сградите.

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

84 лева /с вслюч. ДДС/ - за членове на БААИК

156 лева /с включ. ДДС/ - за други

 

 

 

Таксите можете да заплатите по сметката на БААИК:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG47UNCR96601087804103

 

Очакваме да ни изпратите имената на участниците и данни за проформа фактура на е-mail: bacea@techno-link.com или да се регистрирате ОНЛАЙН ТУК

/след което ще получите проформа за плащане на таксата/.

 

Срок за регистрация: 28 май 2018г. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И СУТРЕШНО КАФЕ

  9.45  часа

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО

10.00 часа

ЛЕК РАБОТЕН КЕТЪРИНГ

12.30 часа

РАЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ

16.15 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

При възникнали въпроси, не се колебайте да ни позвъните:

02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086 /Красимира ПЕТРОВА, Виктория ЯНЧОВА/

e-mail: bacea@techno-link.com, www.bacea-bg.org