• BG
  • EN

Представители на БААИК взеха участие в годишното общо събрание на EFCA в белгийския град Гент

На 1 юни 2018г. в белгийския град Гент се проведе годишното общо събрание на Европейската федерация на инженерно-консултантските асоциации – EFCA, на която БААИК е член от 2000г. От българска страна в събитието участие взе председателят на БААИК, инж. Атанас Ангелов и главният секретар Виктория Янчова.

На срещата присъстваха и представители на почти всички национални европейски асоциации на инженерите консултанти, членове на Европейската федерация.

Един от акцентите на дискусията беше подобряването на дейността на EFCA по отношение на комуникацията, както между отделните членуващи в нея организации, така и между EFCA и различните европейски институции. За целта беше сформирана работна група, чиято дейност ще се състои в събиране и обобщаване на предложения и становища от страна на асоциациите, обобщаването им и представянето им за обсъждане пред Борда на директорите на EFCA.

Дейността на втората новосформирана работна група в рамките на федерацията, ще е свързана с изготвянето и провеждането на сравнителни анализи с цел постигане на по-задълбочен поглед върху състоянието и развитието на пазарите на консултантски услуги в отделните европейски страни.

На Общото събрание в Копенхаген през 2017г. беше даден старта на поредица от проучвания сред асоциациите членки в отделните държави относно състоянието на пазара на консултантските услуги, съпоставка и анализ на резултатите спрямо предходните години, както и прогнозни очаквания за бъдещето на индустрията.  На ОС в Гент бяха представени изводите от направеното проучване, в което участие взеха и редица български фирми, членове на БААИК. Вижте резултатите ТУК

На ОС в Копенхаген голяма част от председателите на националните асоциации подчертаха, че Великобритания е изключително важен пазар за европейските консултанти и че е от съществено значение EFCA да формализира отношенията си с ACE. Ето защо, на тазгодишното годишното събрание в Гент, беше обсъдено подписването на Меморандум за сътрудничество между EFCA и английската асоциация на инженерите консултанти – ACE, която след официалната дата на влизане в сила на Brexit, 29 март 2019 г., няма да отговаря на условията за пълноправно членство в EFCA. Това ще лиши английската асоциация и от правото да номинира свои представители в Борда на директорите на EFCA, както и в работните комисии, но ще може да бъде включена в някои годишни събития от календара на EFCA.

За втори мандат в Борда на директорите бяха израни Лив Кари Скудал Ханщтеен от Норвегия, Никола Матич от Сърбия и Кари Хаснен от Финландия.

 

Македонската асоциация на инженерите консултанти /ACEMA/ беше приета за пълноправен член на EFCA.  

 

В следобедната сесия председателите на някои от работните комисии на EFCA представиха доклади за дейността си.

Акцентът падна върху обмена на добри практики, BIM и устойчивото развитие.

 

Г-н Ален Бентажак, президент на FIDIC

 

 

Г-н Кевин Руден, президент на EFCA