• BG
  • EN

Предстоящи обучения на БААИК през 2020 г., отстъпки при регистрация в рамките на тази година

Уважаеми колеги,

 

И през следващата календарна година БААИК организира обучения, насочени към професионалната квалификация на специалистите, наети във фирмите за строителен надзор и консултантска  дейност в строителството.

 

При регистрация до края на 2019 година всеки участник ще получи 10% отстъпка от регламентираните такси.

 

Оценяване съответствието на инвестиционните проекти. Съдържание на комплексния доклад на консултанта. Влизане в сила на разрешението за строеж: 24 януари, 2020 г., София

 

Строителен надзор по време на строителството, включително Акт образец 15:   14 февруари, 2020 г., София

 

Практическо обучение за реализация на проекти съгласно процедурите на ФИДИК и ЗУТ:  27 февруари, 2020 г., София

 

 

Ако имате въпроси и предложения, можете да ни звъннете на: 02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086