• BG
  • EN

Промени в ЗУТ обнародвани в първия брой за 2019 г. на Държавен вестник

В извънредния брой 1 на Държавен вестник от 3 януари 2019 г. са обнародвани промени в Закона за устройство на територията.

Те касаят изграждането и експлоатацията на общите водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения, изработването на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, визите за проектиране на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната и други.

Можете да видите промените ТУК

Действащият към момента Закон с добавените от 3 яунари изменения пък можете да четете ТУК