• BG
  • EN

Протоколът и всички отчетни документи от Годишното общо събрание на БААИК са вече публично достъпни

Уважаеми колеги,

 

На 5 декември се проведе Годишното общо отчетно събрание на БААИК, на което бяха взети важни решения, касаещи не само членовете на асоциацията, но и останалите фирми, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в страната.

Бяха одобрени следните приоритети в работата на асоциацията през 2019 г., а именно:

-     Промяната на законодателството в инвестиционния процес да става с активното участие на представители на БААИК 

-     Регистъра на консултантите да се поддържа и води от БАИИК.

-     Приемане на Закон за консултантите.

Предложени и одобрени бяха и по-ниски встъпителни вноски за членство в асоциацията, които да провокират интереса на повече фирми и физически лица към организацията.

Всички документи /протокол, отчетен доклад на председателя на УС на БААИК, годишен финансов отчет, проект за бюджет 2019, както и отчетния доклад на председателя на Контролния съвет/ можете да разгледате тук:

https://drive.google.com/drive/folders/1r-kE1OicyjnAFXhKRhM-ULF8CBjdu5Bc?usp=sharing