• BG
  • EN

Проучване за степента на дигитализация на строителната индустрия в европейските страни, ЕФКА е партньор в проекта

DigiPLACE  e част от европейски проект, чиято цел е да проучи степента на дигитализация в сферата на строителната индустрия. 

Можете да се запознаете с проекта тук: https://cordis.europa.eu/project/rcn/224179/factsheet/en

С помощта на анкета, която е разпратена до различни участници в строителния процес, ще се илюстрира етапа на равитието на дигитализацията в европейски мащаб. 

Можете да участвате в нея чрез следния линк:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RkBfv9yhGUGqir-5-_RicW-Fihy1YURFnGFjtkKKc8BUMjNWTVdUMDBISjAyUkFCQUVVQUo3RTdBRiQlQCN0PWcu.

Координатор на проекта е Миланския политехнически университет, а Европейската федерация на консултантските асоциации /ЕФКА/ е партньор в него.