• BG
  • EN

Ръководството на БААИК с официална позиция относно уронване имиджа на фирмите за строителен надзор и консултантска дейност в строителството

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА

ДО НАЧАЛНИКА НА ДНСК

АРХ. ИВАН НЕСТОРОВ

 

София, 18 октомври 2018 г.

 

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА УС НА БААИК

относно уронване имиджа на консултантската професия в строителството

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Заявяваме  нашето категорично несъгласие със зачестилите напоследък обществени нападки срещу фирмите от строителния бранш, в частност - срещу фирмите за строителен надзор.

Не приемаме и последвалите реакции и действия на държавните и общински органи, които за нас са прибързани.

Обвиненията срещу консултантските фирми за неефективен надзор върху „некачествено“ изпълнение, прераснаха в злостни атаки, които имаха за цел да уронят авторитета и да обезсмислят функциите на строителния надзор в България.

Не приемаме да се правят прибързани заключения на база няколко частни случая, огласени в медийното пространство, включително и с международен отзвук, и да се дискредитира професионализма на всички фирми в България чрез вменяване на недоказана вина на един или друг участник в строителството.

БААИК отдавна полага усилия за нормативно уреждане на тази специфична дейност, функционираща единствено в отрасъл „Строителство”, до този момент без точен регламент, без възможности браншовата организация да оказва влияние на фирмите, както и да следи за спазване на етични правила и норми.

Надзорът, съгласно законодателството в България, е непрекъснат в целия процес на строителството от страна на общинските и държавните контролни органи. Така че, ако се говори в публичното пространство за завършени и приети от държавата строежи, редът за доказване на вина след финализиране на строителството е единствено и само по съдебен път. Процесът е дълъг и е съпроводен от редица технически експертизи, проверки и анализи на различни компетентни органи. Чак тогава може и е редно да се определи конкретния виновник: дали проблемът е в некачествения проект, изпълнение, надзор или има и други причини.

Категорично заявяваме несъгласието си и с прибързаните административни санкции, наложени на фирми, доказали във времето своя опит и професионализъм! И всичко това - като следствие, за жалост, от т.нар. „журналистически“ разследвания.

БААИК застава зад всички онези фирми, които съвестно и професионално изпълняват своите задължения и не можем да останем безучастни за прибързани и недоказани обвинения срещу тях.

По никакъв начин не желаем да подценяваме и омаловажаваме, а особено да критикуваме действията  на компетентните органи, а само апелираме за достойно и справедливо отношение към нашата професия.

 

Управителен съвет на БААИК