• BG
  • EN

Ръководството на ДНСК би подкрепило създаването на Закон за консултантите в строителството

Около 40 представители на фирми, упражняващи строителен надзор се срещнаха и разговаряха вчера с ръководствата на ДНСК и МРРБ.

На зададени от тях въпроси отговаряха зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, началникът на ДНСК арх. Иван Несторов и инж. Георги Даракчиев, който оглавява Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ .

Арх. Несторов заяви, че предстоящите промени в ЗУТ ще касаят основно засилване на административния контрол върху всички участници в строителния процес. Необходимо е да се затегне контролът върху всички строежи на територията на страна и в това отношение ДНСК и надзорните фирми трябва „да вървят ръка за ръка“, допълни той.

 

Стана ясно още, че предлаганите промени, свързани със строителния надзор,  предвиждат разделяне на отговорностите при упражняването на контрол върху строителството, тоест санкциите вече няма да бъдат на юридическото лице / управителя на юридическото лице, а на отделните специалисти, вписани в състава на надзорната фирма.  

Ще се изисква и по-голям професионален стаж на наеманите в консултантските фирми специалисти. Промените ще касаят и комплексните доклади, административно – наказателните състави и други.

 

Арх. Несторов съобщи, че предвид многото подадени сигнали за забавяне на назначаване на приемателните комисии, е разпоредил със Заповед срокът за назначаване на ДПК да бъде 1 седмица.

 

Инж. Ангелов, председател на УС на БААИК подчерта, че е редно надзорните фирми да имат законово установен механизъм за въздействие върху възложител, проектант и строител, за да могат ефективно да изпълняват дадените им от закона функции.

 

Някои от поставените въпроси на срещата ще бъдат зададени официално до ДНСК, а отговорите ще бъдат изпратени до членовете на БААИК и до присъстващите в дискусията.