• BG
  • EN

Следващото безплатно обучение за консултанти по енергийна ефективност съгласно Регистъра по Чл. 60 от ЗЕЕ е във Варна през септември

Обучунията са по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ и се организират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/. 

В практическите семинарни обучения ще бъдат представени интелектуални опорни точки за инженерна експертиза на правоспособни и практикуващи консултанти , на които държавата е предоставила права за извършване на обследване на промишлени системи при условията и по реда на Закона за енергийна ефективност. Указанията са предназначени да подпомагат практическото изпълнение и рационализиране на обследванията за енергийна ефективност в различни сектори на индустрията. Информацията, обхваната от обученията и указанията, може да подпомогне и някои дейности, които попадат под контрола на управлението на енергията, енергийните разходи и енергийните спестявания с промишлените предприятия по отношение по-ефективното изпълнение на задачите.

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, предвидени са кафе-паузи, обеди, вечеря и нощувка.

По проекта се поемат и пътните разноски на участниците, пристигащи извън града на провеждане на обучението.

С успешното приключване на обучението всеки участник ще получи сертификат от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

 

СЕМИНАРНО ОБУЧЕНИЕ В ГР. ВАРНА

Дата: 26.09.2019 – 27.09.2019

  • Място: Конферентен център на Висше Училище по Мениджмънт
  • Адрес: Варна 9000, ул. Оборище 13 А
  • За контакт: Н. Маленкина, office@vumk.eu 
  • Целева аудитория: участници от региони в/близки до област Варна

Можете да видите още детайли в официалния сайт на проекта: https://energy-training.eu/