• BG
  • EN

Специалисти от МРРБ и БИС ще дискутират с представители на бранша новата Наредба за физическата сигурност на строежите

На 19.05.2017 г. ще се проведе семинар на тема: „Новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. Национални стандарти за технически изисквания за проектиране и влагане на продукти за физическа защита”, която влезе в сила на 4.04.2017 г.

 

Обучението се организира от МРРБ и Българския институт за стандартизация /БИС/.

 

МЯСТО:   София, кв. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” №13, Български институт за стандартизация, Център за срещи, конференции и обучения на БИС, зала 1

ДАТА: 19.05.2017 г., начало 10:00 часа

 

Такса за участие: 120 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация - 96.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС: 96.00 лв. с ДДС.

Цената включва материалите за семинара, кафе-паузи и обяд.

На участниците в семинара ще бъдат издадени удостоверения.

 

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят карта за регистрация на посочения адрес най-късно до обяд на 18.05.2017 г.

 

За повече информация – Ивелина Никова, тел. 02/ 817-45-71; ел. поща: ivelina.nikova@bds-bg.org

 

 

П Р О Г Р А М А

 

09:30 – 10:00

Регистрация

10:00 – 10:30

Откриване на семинара. Представяне на БИС/ТК 53 „Алармени системи и БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади”

10:30 – 11:30

НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.)

Дора Каравелова, гл. експерт в отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба”, дирекция „Технически правила и норми” на МРРБ

11:30 – 11:45

Кафе-пауза

11:45 – 12:30

Стандарти за алармени системи (контрол на достъпа, видеонаблюдение и алармени системи срещу проникване на нападение)

Георги Грънчаров, Институт по отбраната – МО, представител на БИС/ТК 53 „Алармени системи”

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:15

Необходими документи за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Звено за контакт относно продукти в строителството

Таня Червенкова, държавен експерт в отдел „Строителни продукти“, дирекция „Технически правила и норми“ на МРРБ

14:15 – 15:00

Стандарти за врати, прозорци, капаци, хранилища за ценности, заключващи устройства и център за приемане на алармени сигнали 

Бакой Бакоев – експерт, водещ оценител в Орган за сертификация на продукти към фирма „Технотест” АД, представител на БИС/ТК 53 „Алармени системи”

15:00 – 15:20

Кафе-пауза

15:20 – 16:10

Стандарти за защитно остъкляване

Марияна Господинова –  Сдружение „Български врати, прозорци и фасади” (БВПФ), представител на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика”

16:10 – 17:00

Въпроси и отговори. Закриване на семинара

 

 

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

 

Име и фамилия:

 

Длъжност:

 

Организация:

 

Адрес:

 

Телефон:

Факс:

 

Електронна поща:

 

 

 

Моля да изпратите попълнената регистрационна карта до обяд на 18.05.2017 г. и да преведете таксата за участие до 18.05.2017 г. на следната банкова сметка:

Първа инвестиционна банка, клон Централен, сметка IBAN:BG70FINV915010BGN0GJ2S BIC:FINVBGSF, Български институт за стандартизация.

Плащането може да се извърши и на място в касата на БИС, на адрес: София, кв. „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 13.