• BG
  • EN

Специалисти по строителство на газо- и нефтопроводи ще обучава ВТУ "Тодор Каблешков", документи се подават до 5 септември 2018

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София разработи нова магистърска програма за подготовка на висши специалисти по строителство на газопроводи и нефтопроводи.

Обучението в областта на “Cтроителство на газо- и нефтопроводи” дава на студентите знания за строителството на инженерни съоръжения, предназначени за транспорт и съхранение на нефт и газ, и изграждането на газова и нефтена инфраструктура в населени и извън населени територии.

Целта на магистърската програма е подготовка на висши ръководни кадри в строителни фирми и организации, които извършват строителни, строително-монтажни и ремонтни работи на газо- и нефтопроводи.

Обучението е в задочна форма с продължителност от три семестъра, като през първите два семестъра се изучават различни дисциплини, а през третия семестър се разработва дипломна работа. Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.

 

Подаването на документи за записване се извършва до 5 септември 2018г. във ВТУ „Тодор Каблешков”.

Семестриалната такса е 400 лв.

 

Подробна информация за кандидатстването е налична на следния интернет адрес: http://www.vtu.bg/priem-2018/#2

 

Повече информация може да бъде получена лично от ръководителя на програмата доц. д-р Румен Иванов на телефон 0887 069592 или по e-mail: rang75@hotmail.com