• BG
  • EN

Срокът за становища по промените в ЗУТ е удължен до 12 юли

ЗИД на Закона за устройство на територията


Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
  4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
  5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Сигнатура
853-04-21
Дата на постъпване
14/06/2018
Сесия
Четвърта сесия

 

Текст на законопроекта

Вносители
 
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
 
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 21/06/2018
  • Удължен срок за предложения: 12/07/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

Становища
  • 22/06/2018 - НСОРБ ( второ гласуване)
 
 
Информацията е публикувана в сайта на Народното събрание.
 
Снимка: в-к "Капитал"