• BG
  • EN

Стартира приемът за едногодишната магистърска програма на УАСГ по енергийна ефективност в строителството

Строителният факултет при УАСГ обявява прием на кандидат-студенти за Магистърската програма "Енергийна ефективност в строителството".

 

Тя е с продължителност една година и започва през септември 2019 г., а завършилите ще могат да консултират и ръководят проекти за енергийна ефективност и пасивни сгради, да извършват енергийни одити, да внедряват зелени строителни технологии и др. 

 

Програмата ще се провежда в удобно за студентите време като има налична държавна поръчка за 10 бакалаври.

 

 

В изучаваните дисциплини са включени:

  •  топлоизолационни материали и системи
  •  енергиен одит
  •  пасивни сгради
  •  фасаден инженеринг
  • възобновяеми енергийни източници и др. 

 

Повече информация може да получите на адрес: http://eec.uacg.bg

 

 

За контакти и въпроси:

доц. д-р инж.Румяна Захариева,

Roumiana ZAHAREVA, PhDMSc Civ. Eng., associate professor

кат."Строителни материали и изолации"

Dept. of Building Materials and Insulations

Строителен факултет, УАСГ

Faculty of Structural Engineering, UACEG

1046 София, бул. "Христо Смирненски"1

BG-1046 Sofia, 1 Christo Smirnenski Blvd.

моб.тел./cell phone 00359884636212