• BG
  • EN

Търг за строителство и строителен надзор обяви столичният район "Надежда"

 

Наименование

„Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при изграждане на паркинг за автомобили по бившето трамвайно трасе по ул. “Христо Силянов“ и ул. “Царевец“ на територията на СО-район „Надежда“, разделена на обособени позиции:

1.Обособена позиция № 1: „Демонтаж и транспорт на съществуващо трамвайно трасе. Строително-монтажни дейности по изграждане на паркинг за автомобили по бившето трамвайно трасе по ул. “Христо Силянов“ и ул.“Царевец“ на територията на СО район „Надежда“.

2. Обособена позиция № 2: „Изграждане на улично осветление във връзка с изграждането на паркинг за автомобили по бившето трамвайно трасе по ул.“Христо Силянов“ и ул.“Царевец“ на територията на СО район „Надежда“

3. Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор по време на изгражадането на паркинг за автомобили по бившето трамвайно трасе по ул.“Христо Силянов“ и ул.“Царевец“ на територията на СО район „Надежда“

4. Обособена позиция № 4: „Инвеститосрски контрол по време на изгражадането на паркинг за автомобили по бившето трамвайно трасе по ул.“Христо Силянов“ и ул.“Царевец“ на територията на СО район „Надежда“

 

Прогнозна стойност - 1 945 400 BGN без ДДС.

 

Краен срок за подаване на офертите - 9 Май

 

Вижте всички детайли в страницата на АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=782659&newver=2