• BG
  • EN

Утре, 15 март, е крайният срок за регистрация в обучението за реда, условията и контрола на влаганите строителни материали в строежите

РЕД, УСЛОВИЯ И КОНТРОЛ НА ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ

21 МАРТ /ЧЕТВЪРТЪК/, 2019

СОФИЯ, УЛ. „КРАКРА“ 11

 /СГРАДАТА НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ/, ЗАЛА „СОФИЯ“

 

Лектор:

МАГ. ИНЖ. ТАТЯНА ЧЕРВЕНКОВА – началник на отдел „Строителни продукти“ в Дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ

 

 

П Р О Г Р А М А

 

Час

Лекция

09:15

Регистрация и сутрешно кафе за Добре дошли

09:30-10:30

Национални и европейски изисквания към строителните продукти

Нормативна уредба за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - Наредба № РД-20-02-1  за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

 

10:30-11:00

Пускане / предоставяне на пазара на строителни продукти – хармонизиран ред съгласно Регламент 305/2011 и взаимно признаване съгласно Регламент (ЕО) 764/2008.

Звено  за контакт относно продукти в строителството.

 

11:00-11:15

Почивка.

11:15-11:45

Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите – Заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството – нови моменти.

Национални приложения и национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на строителни продукти в зависимост от предвидената употреба.

 

11:45-12:30

Контрол на влаганите строителни продукти

Примери на декларация за експлоатационните показатели и за декларация за характеристиките на строителните продукти.

 

12:30-13:30

Лек работен обяд.

13:30-14:30

Примери и техники от практиката по отношение проверката на декларации за строителни продукти.  

Дискусия.

 

14.30-14.40

Връчване на удостоверения за преминато обучение.

 

 

ТАКСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БААИК

 

 108 ЛЕВА С ДДС

 

ЗА ДРУГИ

 156 ЛЕВА С ДДС

 

 

Очакваме да ни изпратите имената на участниците, данни за фактура и телефон за контакт на пощата на БААИК:

bacea@techno-link.com или bacea.bg@gmail.com

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 15 МАРТ

 

Веднага след това ще получите проформа за плащане по сметката на асоциацията:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК,

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG47UNCR96601087804103

 

 

Ако имате въпроси, очакваме да се свържете с нас:

02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086

/Красимира Петрова, Виктория Янчова/