• BG
  • EN

В четвъртък, 17 декември е Годишното Общо отчетно събрание на БААИК

Уважаеми колеги,
 
Напомняме ви, че в четвъртък ви очакваме на Годишното Общо отчетно събрание на БААИК /регистрацията е от 14 до 15 часа/, а в 18.00 часа на същото място е Коледното тържество на асоциацията.
 
Присъствието на събранието е желателно!
 
Ще очакваме да се повеселим заедно послучай настъпващите Коледни празници като кувертът можете да заплатите и след тържеството.                     
 
 
       
 
 
 
 
 
  ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БААИК

               17 ДЕКЕМВРИ, 2015 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/                       

 СОФИЯ, ХОТЕЛ „БУДАПЕЩА“ 92 А, ЗАЛА „ПАНОНИЯ“

 

14.00 – 15.00 ч.

Регистрация на делегатите на Годишното отчетно събрание на БААИК

15.00 – 15.15 ч.

Отчетен доклад за дейността на БААИК за периода: ноември, 2014 – ноември, 2015 г. – инж. Мирослав Йорданов, председател на БААИК.

15.15 – 15.30 ч.

Финансов отчет на БААИК за същия период.

15.30 – 15.45 ч.

Отчет на Контролния съвет на БААИК.

15.45 – 16.15 ч.

Дейности, свързани с организацията на Годишната асамблея на ЕФКА в България: 2-3 юни, 2016 г.

16.15 – 16.30 ч.

Секция «Млади професионалисти» към БААИК.

16.30 – 17.00 ч.

Предложения за промени в Устава на БААИК.

17.00 – 17.15 ч.

Приемане на бюджет 2016 г.

17.15 – 17.30 ч.

Разни.

 

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Годишното общо отчетно събрание ще започне в 16.00 ч.