• BG
  • EN

В новия Бюлетин на БААИК можете да намерите последните становища на БААИК по предложенията за промяна на ЗУТ

Уважаеми колеги,

 

Готов е поредния Бюлетин на Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/.

 

В него можете да се запознаете със становищата на УС на БААИК по предложенията за изменение на ЗУТ през последния месец, както и с предстоящите обучения и конференции, които асоциацията организира през есента.

 

 

Бюлетинът можете да разгледате ТУК