• BG
  • EN

В процес на изготвяне е атлас на недвижимите културни ценности, които у нас надхвърлят 40 000

Атлас на недвижимите културни ценности в България е достъпен на интернет страницата на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/.

Действащата му бета версия е на сайта на НИНКН на адрес https://bit.ly/49B1V5c  и обхваща всички обекти от списъка на световното културно наследство и от регистъра на археологическите резервати, както и между 10% и 15% от паметниците на културата, за които са определени граници и предписания за опазване според изискванията на Закона за културното наследство. Те са отбелязани с плътни червени точки.

В базата данни са въведени и част от останалите обекти, но само с техните координати и информация за статуса им.

С червен контур са точките, в които се намират обекти от недвижимото културно наследство. Пещерите имат специфичен статут и са маркирани със сив контур.

Как работи атласът можете да научите тук: http://ninkn.bg/Posts/view/18

Дигиталната карта е създадена от екип на НИНКН и през следващите месеци ще продължи допълването ѝ с единични и групови обекти и територии. Тя е един от ефективните инструменти за широк достъп до информация, проследяване на тенденции и опазване на недвижимото културно наследство, от който могат да се възползват гражданите, местните и държавните институции.

В тестовия период екипът ще приема мнения и препоръки на имейл atlas@ninkn.bg