• BG
  • EN

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БААИК

24 НОЕМВРИ, 2016 ГОДИНА

СОФИЯ

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО:

 

    9.00 – 10.00 ч.          Регистрация на делегатите.

  10.00 – 10.15 ч.          Отчетен доклад за дейността на БААИК за периода

октомври, 2015 – октомври, 2016 г. – докладва

председателят на БААИК инж. Мирослав Йорданов.

 10.15 – 10.30 ч.           Финансов отчет за същия период.

 10.30 – 10.45 ч.           Отчет на Контролния съвет.

 10.45 – 11.00 ч.           Приемане на бюджет за 2017 г.

 11.00 – 11.30 ч.           Разни.

                
sabranieОбявата за свикване на събранието е обнародвана в Държавен вестник, брой 76 от 30 септември, 2016 година.