• BG
  • EN

Обучения

 

Предстоящи мероприятия на БААИК през първата половина на 2019 година

 

ДАТА

ТЕМА

 

ЛЕКТОР /И

 

22 ЯНУАРИ

/ВТОРНИК/

В сградата на Федерацията на научно – техническите съюзи

 

„Ролята на Консултанта съгласно Червена и Жълта книги на FIDIC

Инж. Адриана Спасова

 

21 ФЕВРУАРИ

/ЧЕТВЪРТЪК/

София,

В сградата на Федерацията на научно – техническите съюзи

 

„Контрол при изпълнението на земно – насипни работи /магистрали, пътища, паркинги, промишлени настилки и др./. Примери от практиката“

Доц. д-р инж. Чавдар Колев

7 МАРТ

/ЧЕТВЪРТЪК/

София, хотел „Лайт“

 

„Договорни условия на FIDIC за подизпълнение в строителството“

 

Адв. Димитър Кондев и инж. Кирил Гьошев

15 – 16 АПРИЛ

/ПОНЕДЕЛНИК И ВТОРНИК/

София Хотел Балкан, зала Рила

 

„Практическо приложение на договорните условия на ФИДИК“

Инж. Адриана Спасова

18 – 19 АПРИЛ

/ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК/

София Хотел Балкан, зала Рила

 

„88 важни въпроси по договорите на ФИДИК плюс комуникации по процедурите на ФИДИК“

/модул за напреднали/

Инж. Адриана Спасова

 

 

Банковата сметка на БААИК е:

 

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG47UNCR96601087804103

 

 

Ако желаете да бъдете спонсор на някое от събитията, организирани от БААИК, можете да видите детайлите и опциите ТУК