• BG
  • EN

Обучения

БААИК организира периодично обучения и практически курсове за специалистите, наети във фирмите за строителен надзор и консултантска дейност. 

Лектори на курсовете са представители на законодателните органи, а също и експерти във ведомствата, регулиращи дейността на фирмите за строителен надзор и консултантска дейност в страната. Обученията са насочени предимно към решаване на практически казуси.