• BG
 • EN

3 октомври е крайният срок за регистрация в новото обучение по ЗУТ с лектор Савин Ковачев

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗУТ

6 ОКТОМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК, 9.30 – 15.00 часа, ZOOM

 

Лектор: САВИН КОВАЧЕВ

Експерт и консултант по ЗУТ, юрист, заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. - 2009 г.)

 

 

ПРОГРАМА

 

             ПЪРВИ МОДУЛ:

 1. Устройствена основа и устройствен потенциал на поземлените имоти – общи и подробни устройствени планове. Как да изчислим справедлива пазарна цена на даден поземлен имот;
 2. Начало на процеса на инвестиционно проектиране – предмет и специфика на договорите за проектиране и за надзор в проектирането. Проблеми при упражняване на надзора в проектирането;
 3.  Визи за проектиране -  видове, специфика и правно значение;

 

ВТОРИ МОДУЛ:

 1. Петте режима за разрешаване и извършване на строителни дейности. Правна природа на разрешението за строеж и начини за атакуването му;
 2. Загуба на правното действие на разрешението за строеж и как да го избегнем.

 

          ТРЕТИ МОДУЛ:

 1. Статут на участниците в строителния процес и взаимоотношенията между тях;
 2. Стратегии за възлагане на строителството и договори за строителство. За и против инженеринга в строителството;
 3. Авторски надзор и строителен контрол – сравнителен анализ, прилики и отлики;
 4. Задължения на възложителя по организиране на строителния процес и отговорностите му;
 5. Специфика в статута и отговорностите на консултанта в строителния процес;
 6. Актове и протоколи, които се създават по време на строителството – специфика и значение;
 7. Въвеждане на строежите в експлоатация и отговорността на консултанта за успешно приключване на строителството;
 8. Въпроси и дискусия.

 

Между всеки модул ще има 10 минутна почивка.

 

Такса /с включен ДДС/

 • за членове на БААИК, държавни и общински служители: 138 лв.
 • за други: 180 лв.

 

 

При двама и повече участника от една и съща фирма получавате

 20% отстъпка от таксата!

 

 

За да се включите в семинара, е необходимо да ни изпратите на bacea@techno-link.com  или bacea.bg@gmail.com :

 • трите си имена и мобилен телефон за връзка
 • актуален мейл, на който ще получите линк за достъп до семинара
 • данни за издаване на проформа фактура

 

Проформа ще получите до два дни след регистрацията.

 

КРАЕН  СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 3 ОКТОМВРИ, 2022

 

 

 

    При въпроси Ви очакваме на: 0878 111 085 и 0878 111 086     /Красимира Петрова, Виктория Янчова/