• BG
  • EN

Арх. Влади Калинов и инж. Георги Даракчиев ще бъдат лектори на обучение по ЗУТ и Наредба 5 за техническите паспорти

Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти Ви кани на онлайн обучение за измененията в ЗУТ и Наредба 5 за техническите паспорти на строежите. То ще се проведе на 21 октомври през ZOOM от 10.00 до 14.00 часа. 

Таксата за участие за членове на БААИК /както и за представители на общинските администрации/ е 120 лв. /с ДДС/, а за останалите: 192 лв. /с ДДС/. 

За да се регистрирате е необходимо да изпратите на bacea@techno-link.com

  • трите си имена
  • данни за проформа фактура
  • актуален мейл и телефон

 

Въпроси към лекторите: арх. Влади Калинов и инж. Георги Даракчиев изпращайте не по-късно от 15 октомври на същия мейл!