• BG
  • EN

БААИК предлага промени в ЗУТ и наредбата за регистриране на консултантските фирми

Миналата седмица се състоя работна среща на председателя на БААИК инж. Атанас Ангелов с г-н Николай Найденов, заместник - министър на регионалното развитие и благоустройството. 

На срещата бяха обсъждани предлагани от Консултативния съвет на браншовите организации промени в ЗУТ, които касаят и дейността на строителния надзор /можете да ги видите тук: https://docs.google.com/document/d/1ioGwYQ_brRP9rN9VxuZoJ9djB34TULiZ/edit?usp=sharing&ouid=112722943716377839150&rtpof=true&sd=true/.

Обсъждана е била и Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Предложението на ръководството на БААИК е при регистрация на нова консултантска фирма или пререгистрация поради изтичане срока на Удостоверението, по-голямата част от специалистите, включени в списъчния състав на фирмата, да преминават през курсове на  обучение по програма, утвърдена от МРРБ.

Обученията ще се организират от БААИК, а минимум обучените специалисти от фирма трябва да бъдат 11 човека.

Г-н Найденов е приел предложението. То е било дискутирано и  на среща с ръководството на ДНСК, което също е застанало зад идеята.  

Предстои тя да бъде официално внесена в МРРБ.

В близко време ще се проведе и работна среща с г-н Николай Нанков, председател на парламентарната комисия по регионална политика.