• BG
  • EN

БААИК проведе практически курс за управление на строителните отпадъци

На 28 юли /четвъртък/ се състоя практическото обучение за управление на строителните отпадъци – предизвикателства към консултантите в инвестиционния процес. Лектор бе доц. д-р инж. Румяна Захариева от катедра „Строителни материали и изолации“ в УАСГ и член на работния колектив, подготвящ измененията в нормативната уредба, свързани с управлението на строителните отпадъци.

Около 20 участника, сред които възложители /“Софийска вода“ АД, „Уотър Индъстри Съпорт енд Едюкейшън“ ЕООД, „Рока България“ АД/, проектанти, строителни фирми и разбира се консултанти /по-голямата част от които членове на БААИК/ имаха възможност да дискутират с доц. Захариева проблеми, произтичащи от фрагментираното законодателство в сферата, липсата на ефективен механизъм за контрол, недостатъчните на брой инсталации за рециклиране на строителни отпадъци и редица други.  

 

Втората част от курса бе ориентирана към практически казуси и модели на недобри практики с цел тяхното избягване при оформяне на Плана за управление на строителните отпадъци, транспортния дневник, отчетните книги и пр.