• BG
  • EN

До 3 септември се приемат документи за магистърската програма по Геотехника и инженерна геология във ВТУ "Тодор Каблешков"

Нови високотехнологични знания за комбинираното плоско – пилотно фундиране, заздравяването на слабата земна основа (в т.ч. и льоса), микропилотите, анкерите,
фибробетона, укрепването на свлачища, насипните конструкции за пътищата, тунелите и скалната механика и др. можете да получите от  програмата.


Вече девета година във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София успешно се провежда магистърската програма по Геотехника и инженерна геология. Тя е предназначена за строителни и минни инженери, както и за геолози, които искат да повишат своите знания и професионални умения в специфичната сфера на Геотехниката и да се възползват от търсенето на добри специалисти в тази сфера. 


Обучението е в задочна форма с продължителност от четири семестъра, като през първите три семестъра се изучават различни дисциплини, а през четвъртия семестър се разработва дипломна работа.

Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Семестриална такса - 400 (четиристотин) лв.

 

 

Подробна информация за кандидатстването ще намерите на:
 

http://www.vtu.bg/geotehnika-i-inzenerna-geologia/ 
 

https://www.vtu.bg/

 

Лична консултация и съвет може да получите от ръководителя на програмата проф. Чавдар Колев на телефон 0885 256 905 или и-мейл: ch_kolev@vtu.bg