• BG
  • EN

До 8 август можете да се запишете за участие в уебинара за контрола върху влаганите строителни материали в строежите

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

8 август е крайният срок за регистрация в обучнието: "КОНТРОЛ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ".

Лектор е инж. Татяна Червенкова, началник отдел "Строителни продукти" в Дирекция „Технически правила и норми“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

 

 

 

ПРОГРАМА

  ЧАС

 

  ТЕМА

 

  9.50 – 10.00

 

 Достъп до виртуалната стая на обучението.

 

10.00 – 11.30

  • Нормативна уредба за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - ЗУТ и НАРЕДБА № РД-20-02-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
  • Контрол на влаганите строителни продукти.
  • Национални приложения и национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на строителни продукти в зависимост от предвидената употреба.

 

11.30 – 11.45

 Почивка.

11.45 – 12.30

  • Декларация за експлоатационни показатели и декларация за характеристиките на строителен продукт. Документи от оценяване на строителните продукти. Проверка на декларации за строителни продукти - примери и техники от практиката.

 

12.30 – 12.45

 Почивка.

12.45 – 14.45

  • Нови изисквания към строителните продукти, определени в Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) 305/2011

 

 

 

Всички детайли, свързани с уебинара, вижте тук: https://drive.google.com/file/d/1ruYYSILv8RgqmoJBmK3v1OfmT4d22QO9/view?usp=sharing