• BG
  • EN

До края на месец май се очаква да стратира строителството на газовата връзка с Гърция, строителният надзор се упражнява от фирми - членове на БААИК

Очаква се първата копка на газовата връзка между България и Гърция да бъде направена до края на месец май, но реалното строителство се очаква да започне през юни, след като изтече срокът, в който отпадналите кандидати могат да обжалват класирането.

 

Строителният надзор ще бъде осъществяван от обединението ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ", което включва три юридически лица - "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД с управител инж. Надя Петкова, член на УС на БААИК, "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД с управител Васил Вутов, също член на УС на БААИК и "КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД.

 

Изборът на изпълнител по тази процедура е осъществен на база на критерия най-добро съотношение качество/цена. Общата цена за изпълнение на дейностите по строителния надзор на газопровода, предложена от спечелилия участник ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ", е 766 000 лева без ДДС.

 

Kонсорциум "ТИБЕИ" e избран за инженер-консултант на проекта, Консорциумът е обединение от чужди и български компании, като негови членове са: ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.А (Белгия), ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.р.л. (Италия), ИНТБЕР ГМБХ (регистрирана в Австрия), ИПСИЛОН КОНСУЛТ ЕООД (България) и БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД (България). Предложението на "ТИБЕИ" включва най-икономичната цена за основния пакет услуги - 5 670 000 евро.

 

За доставчик на тръбите с оферта от 58.2 млн. евро бе избрана Corinth Pipeworks Pipe Industry, а  строителството на газопровода за почти 150 млн. евро е възложено на друга гръцка компания - "Джей енд Пи - Авакс" (J&P Avax).

 

Резултат с изображение за газопровод с гърция    Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»Ñ‚ат с изображение за газопровод с гърция