• BG
  • EN

До края на месец септември нечленуващите в БААИК могат да заявят участието си в курса за строителните материали с 10% отстъпка

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ - КОНСУЛТАНТИ /БААИК/ 

ОРГАНИЗИРА КУРС НА ТЕМА:

         НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ

16 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/, 2015 Г. 

СОФИЯ, ХОТЕЛ "СВЕТА СОФИЯ" /УЛ. "ПИРОТСКА" 18/

 

ЛЕКТОРИ:

КРИСТИНА ЦАЛОВА И ТАТЯНА ЧЕРВЕНКОВА ОТ ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ" В МРРБ

 

 

 

ПРОГРАМА

09:15- 09:30

Регистрация и сутрешно кафе

09:30-10:30

Пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти – хармонизиран ред съгласно Регламент 305/2011 и взаимно признаване съгласно Регламент (ЕО) 764/2008.

Хармонизирани технически спецификации: Хармонизирани стандарти и Европейски документи за оценяване.

10:30-11:15

Основни термини: Изисквания към строежите, съществени характеристики на строителните продукти, експлоатационни показатели, строителни продукти.

11:15-11:30

Кафе пауза

11:30-12:30

Декларация за експлоатационни показатели. Съдържание на декларацията за експлоатационни показатели. Основни принципи и използване на маркировката СЕ. Правила и условия за нанасянето на маркировката СЕ. Примери на попълнени декларации, преди и след изменението на Анекс ІІІ на Регламента с делегиран акт. Примери за СЕ маркировка.

12:30-13:00

Икономически оператори и техните задължения съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 и националното законодателство. Надзор на пазара.

13:00-14:00

Работен обяд със сандвичи

14:00-15:00

Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти. Основни системи за оценяване. Опростени процедури.

Оценяване на строителни продукти, за които няма издадени хармонизирани технически спецификации.

15:00-16:00

Национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Наредба № РД-02-20-1 на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Декларации и документи, изисквани за влагане на строителните продукти в строежите. Примери на декларация за характеристиките на строителен продукт.

Преходни разпоредби за оценяване на строителни продукти по отменени версии на стандарти.

Звено  за контакт относно продукти в строителството.

16:00-16:15

Кафе пауза

16:15-17:00

Дискусия

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ

ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА

 

ФИРМА

 

 

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА

 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И E-MAIL

 

 

 

 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 8 ОКТОМВРИ, 2015

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НА ЕДИН УЧАСТНИК:

 

96 ЛЕВА (ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛЕВА) ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БААИК

 180 ЛЕВА (СТО И ОСЕМДЕСЕТ ЛЕВА) ЗА ДРУГИ: ПРИ РАННО ЗАПИСВАНЕ ДО 1 ОКТОМВРИ, ТАКСАТА ЗА НЕЧЛЕНОВЕ СЕ НАМАЛЯВА С 10%

*  ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПРИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 25 УЧАСТНИКА

*  В ТАКСИТЕ Е ВКЛЮЧЕНО ДДС-ТО!

 

 

Моля, превеждайте таксите не по-късно от 8 октомври, 2015 г. на сметката на БААИК:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК, 

BICUNCRBGSFIBANBG47UNCR96601087804103

 

 

 

За контакт:

02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086

Красимира Петрова, Виктория Янчова