• BG
  • EN

Инж. Атанас Ангелов бе преизбран за втори мандат като председател на БААИК

Общото събрание на БААИК преизбра за втори мандат досегашия председател на УС инж. Атанас Ангелов. 

Инж. Ангелов бе преизбран с единодушно мнозинство и ще продължи да работи за издигане имиджа на консултантската професия в страната, както и за усъвършенстване на нормативната база, регулираща работата на фирмите за строителен надзор. 

За нов член на Контролния съвет бе избрана инж. Стефка Славова. Тя зае мястото на инж. Адриана Спасова, чийто втори последователен мандат изтече и по Устав няма право да се кандидатира за следващ. 

На събранието присъстваха над 30 управители на фирми за строителен надзор, пълноправни членове на БААИК. 

Ръководството заяви, че ще продължи да работи за бъдещ Закон за консултантите в инвестиционното проектиране, а в рамките на септември месец ще внесе и официалната позиция по предлаганите от кабинета промени в ЗУТ, свързани с дейността на консултантите.