• BG
  • EN

Инж. Милка Гечева е лектор на обучението за последните промени в ЗУТ, насочено към всички участници в строителния процес

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛАНТИ /БААИК/

ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУТ В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСНОВНИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

 

11 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/, 2023

 

                                                                                        ОТ 9.30 ДО 15.00 ЧАСА

                                                                               /С ДВЕ ПОЧИВКИ ОТ 15 МИН. И ЕДНА ОБЕДНА В 12.30 Ч. С РАБОТЕН КЕТЪРИНГ/

                                                                         ПРИСЪСТВЕНО /В ЗАЛАТА НА ХОТЕЛ „БУДАПЕЩА“/ И ОНЛАЙН ПРЕЗ ZOOM

 

 

ЛЕКТОР:

ИНЖ. МИЛКА ГЕЧЕВА, ЕКСПЕРТ ПО ЗУТ, БИВШ НАЧАЛНИК НА ДНСК,

В МОМЕНТА РАБОТИ В КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА

 

ПРОГРАМА

 

А. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНОСТИТЕ, САНКЦИИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОНСУЛТАНТИТЕ

 

I. ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

II. ЗАВИШАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА КОНСУЛТАНТА ПО ЗУТ, ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА СМР

III. КОНКРЕТИЗИРАНЕ И ЗАВИШАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОНСУЛТАНТИТЕ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ

IV. КОНКРЕТИЗИРАНЕ И ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ХИПОТЕЗИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСНАТИ ОТ КОНСУЛТАНТИТЕ

 

Б. ИЗМЕНЕНИЯ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТА, СТРОИТЕЛЯ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

I. ЗАВИШАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРОИТЕЛЯ И НЕГОВИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

II. ПРЕЦИЗИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРОЕКТАНТИТЕ ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, НАПРАВЕНО С ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЧЛ.162, АЛ.4 ОТ ЗУТ

III. КОНКРЕТИЗИРАНЕ И ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ХИПОТЕЗИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСНАТИ ОТ СТРОИТЕЛИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ПРОЕКТАНТИТЕ

IV. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №290 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2022г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ

 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 

  • За членове на БААИК и общински служители:  144 лв. /с включено ДДС/
  • За други:  222 лв. /с включено ДДС/

 

Отстъпка от 10% при повече от един записан от фирма, респективно - община

 

 

За да се регистрирате е необходимо ДО 5 МАЙ, 2023 да ни изпратите трите си имена, данни за издаване на проформа фактура, актуален мейл и телефон за контакт на:

 bacea@techno-link.com   или bacea.bg@gmail.com  

 

 

До три дни след изпращане на заявката ще получите проформа фактура,

по която да извършите плащането.

 

 

За контакт:

0878 111 085 и 0878 111 086 /Красимира Петрова и Виктория Янчова/