• BG
  • EN

КАБ и КИИП настояват проектантите на обществено значимите обекти да се определят с конкурс

Статия на в-к "Дневник" от 5 май, 2016 г.:

 

Камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране предупредиха, че липсата на конкурси за проектанти за обекти с обществено значение, както и често пропусканата фаза за планиране и проектиране са част от основните проблеми в строителния бранш. Всичко това е за сметка на качеството и контрола върху изразходваните средства и на застроената среда, застрашаващи често и човешкия живот, коментираха членове на ръководствата на двете професионални сдружения на пресконференция в БТА.

По данни на Европейската комисия, "сградите са отговорни за 40% от крайното енергийно потребление и 36% от всички вредни емисии", се казва в прессъобщението на организаторите. Те припомнят, че некачествената застроена среда отнема човешки животи, както се случи в Аспарухово, Мизия, Бисер.

За да станат българските селища и сгради по-сигурни, по-функционални, по-природосъобразни, по-красиви архитектите и инженерите - проектанти настояват да се наложи конкурсно начало при избора на проектанти за обекти с обществено значение.

Все по-често налаганото от институциите пропускане на фазата за планиране и проектиране (инженеринг –проектантите работят и са контролирани от изпълнителя) е за сметка на качеството и контрола върху изразходваните средства, се отбелязва в прессъобщението на двете гилдии. Според тях се създават предпоставки за ниско качество, корупция и опасни за обществото практики.

Противозаконните взаимовръзки между чиновници и проектанти могат да бъдат ограничени чрез създаването на цялостен регистър на всички договори в инвестиционното проектиране, смятат експертите. Така според тях ще се предотвратят практиките лица без нужната квалификация и правоспособност да извършват проектантска дейност, застрашавайки здравето и живота на гражданите.

Моделът за избор на изпълнител на обществени поръчки на база най-бързо изпълнение и на най-ниска цена без залагане на критерии за качество и подробно техническо задание е в ущърб на обществото, е становището на двете организации. Това, според тях, стимулира изразходването на големи средства без дългосрочните ползи за гражданите да са гарантирани. гарантира дългосрочни ползи за гражданството. Създава се впечатление за финансиране целящо получаване нан ерегламентирани комисионни, се казва в съобщението.

Според архитектите и проектантите е изключително вредно стимулирането на забраненото от закона "проектиране на цени подсебестойност". Несъобразени със себестойността на проектирането поръчки на обществени възложители тласка проектантските колективи в сивия сектор, в прибягване до неетични, понякога незаконни практики за да оцеляват. "Затваря пазара" за спазващите правилата и тези които държат на качеството.

При усвояването на средства по европейски програми не се отчитат препоръчителните стойности за проектните фази предложени от европейските институции, отбелязват организациите.