• BG
  • EN

Конференция „Образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“ - на 17 януари

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект съвместно с Агенция за устойчиво енергийно развитие, Национална агенция за професионално образование и обучение, Камара на строителите в България и Българска асоциация за изолации в строителството организират конференция „Образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“, която ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат на 17 януари в София.

 

Събитието ще представи проекта „Пътна карта за обучения и квалификация по прилагане на интелигентни енергийно ефективни решения в сградите в България до 2030 г.”, който е продължение на предходната едноименна инициатива (2011-2013 г.), довела до редица промени в държавните образователни стандарти в строителния сектор, като предлага ново обединение на усилията на ангажираните в строителния сектор и националната образователна система.

 

Водещата цел е решително повишаване на знанията и уменията на специалистите и работниците в строителството за изграждане на сгради с нулево потребление на енергия в унисон с очакваните изменения на директивите за енергийната ефективност, енергийните характеристики на сградите, и възобновяемите енергийни източници в рамките на законодателния пакет Fit-for-55.

 

Можте да потвърдите Вашето участие в регистрационната форма: https://forms.gle/b1sRjG7RWWhUvcgN9

 

Вижте предварителната програма тук: https://drive.google.com/file/d/1Mks6LSuKBoIg_ac6bmX9FtAHRNr2bqb8/view?usp=sharing