• BG
  • EN

Конференция за успешните жилищни проекти и зони организира ГРАДЪТ Медиа Груп на 21 май

Форумът ще събере на едно място представители на местните и държавни органи, свързани с разрешителните процедури в строителството, както и големи инвестиционни и технологични компании, а също така архитекти, инженери, консултанти и фирми за строителен надзор.

 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА ЩЕ БЪДАТ:

 

✓ Градът и жилищните зони
- общите устройствени планове като инструмент за управление на градското развитие: етапи и предстоящи стъпки
- създаване на по-добра жилищна среда чрез постигане на синергия между градските стратегии и инвестиционните проекти
- актуално състояние и възможности за бъдещо развитие на социалната инфраструктура в жилищните зони – успешни модели и добри практики

✓ Тенденции при развитието на жилищния продукт
- пазарна среда 2019: търсене, предлагане, цени, финансиране – каква ще бъде 2019 година за жилищния пазар
- мащабните жилищни проекти като отговорен фактор за развитие на зоната, в която се намират
- еволюция и сегментация на жилищния пазар – ниши и иновативни концепции или как да предоставим по-качествена, здравословна и устойчива жилищна
среда
- съвременният жилищен обитател и начинът му на живот като основа при планирането на жилищните проекти

✓ Жилищната архитектура и сградните технологии -  проекти и реализации 2019
- Многофамилни сгради в урбанизирана среда: Как нуждите и начинът на живот на новото поколение жилищни обитатели променят облика и функционалното разпределение на жилищните сгради?
- Жилищните комплекси: Качественият мастърплан като фундаментален фактор за създаване на добра среда на живот
- Индивидуалност, дизайн и конструктивни предизвикателства: Тенденции при проектирането и реализацията на еднофамилни къщи
- Технологичното развитие и жилищните сгради – как да повишим ефективността, безопасността и функционалността на сградата чрез интеграция на интелигентни сградни решения и системи.

 

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ130 EUR/БЕЗ ДДС

 

Вижте още детайли в официалния сайт на събитието ТУК