• BG
  • EN

Летище София ЕАД обяви поръчка за избор на консултант по ЗУТ за изготвяне на проект за ремонт на наземното осветление на летателното поле

Крайният срок за подаване на документите е 28 май, а поръчката включва: 

 

  •  Изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на проекта;
  •  
  • Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи по проекта.
  •  

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 29166.67 лв. без ДДС.

 

Можете да видите обявлението в

сайта на Агенцията по обществени поръчки.