• BG
  • EN

Министри и еврокомисар ще приветстват участниците в международната конференция, организирана от БААИК в София през юни

Оптимизиране на потенциалните ползи от европейските стратегически инвестиции

Нови възможности за бизнес в България и в Балканския регион

3 юни, 2016 г. /петък/, хотел „София Балкан“

 

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА

 

09:00               Приветствия

Flemming Bligaard Pedersen, Президент на EFCA

Мирослав Йорданов, Президент на БААИК

 

Блок I: 09:15 - 10:35 Въведение

09:15 – 09:35  Комисар Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността - Видео връзка + въпроси и отговори

09:35 – 09:55  Г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството + въпроси и отговори

09:55 – 10:15  Г-н Томислав Дончев, заместник – министър председател на европейските

                        фондове и икономическа политика + въпроси и отговори

10:15 – 10:35  Представител на Европейска делегация в България + въпроси и отговори

 

10:35 – 11:10  Кафе пауза

 

Блок II: 11:10 – 12:30          Презентации на банките и националните органи за управление

                                           и прилагане на европейските структурни фондове

 

11:10 – 11:30  Акцент: Европейска инвестиционна банка /EIB/

11:30 – 11:45  Европейска банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/

11:45 – 12:00  Инж. Асен Антов, изпълнителен директор на НК „Стратегически

                        инфраструктурни проекти“

12:00 – 12:15  ОП „Региони в растеж “

12:15 – 12:30  ОП „Околна среда “

 

12:30 – 12:50  Награждаване на победителя от конкурса за млади специалисти (YP)

 

12:50 – 14:15  Обяд

 

Блок III: 14:15 – 15:30   Мнения от индустрията

 

14:15 – 14:30  Акцент: Българска фирма 1

14:30 – 14:45  Българска фирма 2

14:45 – 15:00  Румънско дъщерно дружество

15:00 – 15:15  Уточнява се

15:15 – 15:30  Уточнява се

 

15:30 – 16:00  Кафе пауза

 

Блок IV: 16:00 – 17:15         Нови парадигми

 

16:00 – 16:30  Акцент: Maurizio Boi, Експоненциални организации

16:30 – 17:00  Erikson

17:00 – 17:15  Млади специалисти от Норвегия (Norconsult)

 

17:15 – 17:30            Заключителни послания

 

Модератор:    Jacki Davis – журналист и лектор, понастоящем работи като модератор на

                        конференции на високо ниво, организирани в страните от ЕС

 

Формат:        Всички лектори са на подиума с цел насърчаване на дискусия