• BG
  • EN

МРРБ предлага изменения в две наредби - за обследване на авариите в строителството и за въвеждане на строежите в експлоатация

Уважаеми колеги,

 

МРРБ е разработила проекти на две нареди:

 

 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16 април 2007г. за обследване на аварии в строителството

 /вижте действащата до момента Наредба ТУК/

 

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 3 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

/вижте действащата към момента Наредба ТУК/.

 
 
Ако имате предложения, забележки или редакции на двата проекта,
 
моля изпращайте ги до 18 юли на електронната поща на БААИК: bacea@techno-link.com