• BG
  • EN

На 1 април е обучението за строителния надзор по време на строителството - присъствено и онлайн

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ – КОНСУЛТАНТИ (БААИК) ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ СЪГЛАСНО  ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.167, АЛ.2,Т.3  ОТ ЗУТ НА ТЕМА:

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА  СТРОИТЕЛСТВОТО - ВКЛЮЧИТЕЛНО АКТ ОБРАЗЕЦ 15

1 АПРИЛ /петък/, 2022 г.

 Присъствено /офис на БААИК, София, ул. «Струма» 2 а/ и онлайн през ZOOM

 

 

Л Е К Т О Р

ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

 БИВШ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ДНСК от  2011 до 2013г.,

В МОМЕНТА РАБОТИ ВЪВ ФИРМА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

 

П Р О Г Р А М А

  9.15  

 

Отваряне на виртуалната стая в ZOOM

 

  9.30 – 10.30

Упражняване на строителен надзор на строителен обект – права, отговорности и задължения съгласно чл. 154, 168, 169 б, 170 и други от ЗУТ.

 

10.30 – 10.45

 

Почивка.

 

10.4512.30

Актове и протоколи по време на строителството – Наредба №3 за съставяне на актове и протоколите по време на строителството – първа част.

 

12.30 – 13.15

 

Почивка.

 

13.15 – 15.15

Актове и протоколи по време на строителството – Наредба №3 за съставяне на актове и протоколите по време на строителството – втора част.

Акт – образец 15 и становища от компетентните органи, когато са необходими.

 

15.15 – 15.45

 

Дискусия по практически казуси.

 

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ  (ЗА 1 УЧАСТНИК):

114 ЛЕВА -  ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БААИК (С ВКЛЮЧЕНО ДДС)

192 ЛЕВА - ЗА ДРУГИ (С ВКЛЮЧЕНО ДДС)

 

 

За да се регистрирате е необходимо до 30 Март да ни изпратите трите си имена, данни за издаване на проформа фактура, електронна поща и мобилен телефон за контакт.

 

След като изпратите заявката на bacea@techno-link.com или bacea.bg@gmail.com ще получите проформа фактура, по която да извършите плащането.

 

 

За контакт: 0878 111 085 и 0878 111 086 /Красимира Петрова и Виктория Янчова/