• BG
  • EN

На 23 февруари ще бъдат обнародвани промените в ЗУТ

В утрешния брой 16 на Държавен вестник ще бъдат обнародвани промените в Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Линкът ще бъде достъпен след 10.00 часа във вторник, 23 февруари:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=6F8FB22D04113695056F0FAB80602C43?idMat=156082