• BG
  • EN

На 27 септември БААИК организира семинар на тема "Договор за строителство и взаимоотношения между участниците в строителния процес". Лектор е адв. Виктория Пенкова

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

27 септември, сряда, от 9.30 до 14.00 часа

/с две почивки по 10 минути и една от 40 минути за лек работен обяд/

ПРИСЪСТВЕНО /София, хотел „Будапеща“/ и ОНЛАЙН

 

 

 

                                         ЛЕКТОР:

                                                                                                            АДВОКАТ ВИКТОРИЯ ПЕНКОВА

 

 

Тя е член на Софийската адвокатска колегия и управляващ съдружник в Адвокатско дружество “Пенкова и партньори”.

Виктория е член на Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК) и е включена в Националната листа на арбитри по решаване на спорове по FIDIC към БАAИК.

Член на Управителния съвет на Българското общество по строително право (БОСП). Част е от авторския колектив от членове на БОСП и автор на няколко теми от „Наръчник по строително право“, 2021, издание на „Сиби“.

Хоноруван лектор е в Университета по архитектура, строителство и геодезия – Бакалавърска програма „Договор за строителство. Договорни условия на FIDIC”.

Опитът и познанията на Виктория в областта на строителното право и недвижимите имоти са признати от Chambers Europe и тя е включена  в класацията на Chambers Europe, Real Estate.

Заедно с друг член на екипа на „Пенкова и партньори“ Виктория е съавтор на раздела на  Construction Law 2023 Chambers Global Practice Guide  за България.

 

 

П Р О Г Р А М А

 

1. Актове и протоколи, съставяни по време на строителството.

  1.1. Документираност на изпълнението.

  1.2. Съдържание и реквизити.

  1.3. Доказателствена сила. Съдебна практика.

2. Договор за строителство.

   2.1. Правна уредба, характеристика и специфични особености.

   2.2. Страни. Права и задължения на строителя. Права и задължения на възложителя.

   2.3. Сключване на договор за строителство.

3. Участници в строителния процес. Права и задължения.

4. Отговорност за недостатъци и гаранционна отговорност.

     4.1. Отговорност  на изпълнителя по чл.265 ЗЗД.

     4.2. Искове по чл.265 ЗЗД. Съдебна практика.

     4.3. Гаранционна отговорност. Съдебна практика.

     4.4. Отговорност на строителя по чл.163, ал.3 ЗУТ. 

5. Спиране и възобновяване на строителството.

6. Дискусия.

 

Такси за участие:

 

  • За членове на БААИК и общински служители: 120 лв. с включено ДДС
  • За други: 192 лв. с включено ДДС

 

 

 

За да се регистрирате е необходимо до 21 септември, 2023 г. да ни изпратите трите си имена, данни за издаване на проформа фактура, актуален мейл и телефон за контакт на:

bacea@techno-link.com  или bacea.bg@gmail.com

 

 

До три дни след изпращане на заявката ще получите проформа фактура,

по която да извършите плащането.

 

 

 

За контакт: 

0878 111 085 и 0878 111 086 /Красимира Петрова и Виктория Янчова/